1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'establit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI), s'ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web https://fg.uv.es/tenda/es/(d'ara endavant, pàgina web de la Tenda)

GESTIÓ DE PROJECTES UNIVERSITARIS, FGUV, S.L (d'ara endavant, Titular del servei) és l'entitat que gestiona la pàgina web de la Tenda, entitat constituïda per la Fundació General de la Universitat de València (https://www.fundacio.es/) amb les següents dades identificatives:

Denominació

Gestió de Projectes Universitaris FGUV, S.L

Domicili

Calle Amadeo de Saboya, 4 (46010) de Valencia

NIF

B-97739569

Correu electrónic

latenda@uv.es

Telèfon

963 531 071

Inscripció registral

Registro Mercantil de Valencia al Tomo 8489 Folio 196, Libro 5779, Hoja V-115228, Inscripción 7ª.

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació, regeixen l'accés i la utilització, per part dels/les usuaris/es, de la pàgina web de la Tenda i tenen per finalitat regular la posada a la disposició dels/les usuaris/es de la informació sobre els productes i/o serveis de la Tenda de la Universitat, així com les possibles relacions comercials per l'adquisició dels productes i/o serveis oferits a través de la seua pàgina web.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació, el/la usuari/a manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn l'ací exposat.
Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
Que assumeix totes les obligacions ací establides.
La utilització de la pàgina web de la Tenda i el registre en la mateixa, atribueix la condició d'usuari/a de la pàgina web i implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals d'Ús i Contractació, que estaran disponibles per als/les usuaris/es a cada moment en el qual accedisquen a la pàgina web. En conseqüència, el/la usuari/a ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals d'Ús i Contractació.

S'entendrà per Usuari/a a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en la pàgina web de la Tenda.

El titular del servei es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis,de les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració de la pàgina web de la Tenda, mitjançant comunicació als/les usuaris/es registrats/des. No afectarà a les Condicions Generals dels productes i/o serveis ja contractats, que mantindran les condicions vigents en el moment de la contractació.


3. ACCÉS I REGISTRE

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts de la pàgina web de la Tenda no serà necessari el registre del/la usuari/a.

No obstant açò, l'adquisició de productes i serveis de la Tenda, està condicionada al registre previ del/la usuari/a des de l'apartat “crea un compte”.

En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitats al Titular del Servei com a conseqüència de la utilització del lloc web seran objecte de tractament per part de la mateixa, en les condicions i termes especificats en la Política de Privadesa de la Tenda.


4. USUARIS/ES

El nom del/la usuari/a i la contrasenya és personal i intransferible, identifica inequívocament al/la usuari/a, i permet accedir i efectuar la compra de productes i serveis oferits en la web de la Tenda.

Les dades introduïdes per el/la usuari/a hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. En cas de proporcionar intencionadament dades falses i en particular proporcionar una falsa identitat, es considerarà una vulneració de les presents Condicions Generals d'Ús i Contractació, podent donar com resultat el bloqueig immediat del compte de el/la usuari/a i la reclamació de quants danys i perjudicis haja pogut causar la inexactitud d'aquestes dades. En cap cas, el/la usuari/a podrà registrar a una altra persona sense la deguda autorització.

El/la usuari/a podrà modificar en qualsevol moment la contrasenya des de l'apartat “el meu compte”. El/la usuari/a haurà de canviar la contrasenya de les seues comptes amb la freqüència establida per la política de privadesa de la Tenda. Les contrasenyes hauran de ser confeccionades d'acord amb els estàndards de seguretat perquè no siguen fàcilment conegudes.

El/la usuari/a registrat/da serà responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un/a usuari/a registrat es reputarán realitzats per dita usuàri/a registrada, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

En cas que la mateixa siga coneguda fortuïta o fraudulentament per persones no autoritzades el/la usuari/a haurà de procedir al canvi de la mateixa, bé a través del servei de gestió de comptes o ben comunicant-ho immediatament a la Tenda.

En virtut de l'anterior, és obligació del/la usuari/a notificar de forma immediata al Titular del Servei, qualsevol fet que permeta l'ús indegut de la contrasenya, tals com el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquen tals fets, el Titular del Servei quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut de la contrasenya per tercers no autoritzats.


5. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

5.1. CONDICIONS ESPECIALS PER A la COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

(posar link on està la informació en la web principal de forma destacada)

Tenen la consideració de comunitat universitària: l'alumnat de la Universitat de València, Els Centres, Serveis, Departaments, Fundacions i Empreses vinculades a la Universitat de València, el personal de totes aquestes entitats, així com Col·lectius relacionats amb la mateixa tals com Amics i Antics Alumnes, Nau Gran, Membres de l'Orquestra i Cors de la Universitat de València. Per tal de ser inclòs a aquest col·lectiu per gaudir del seus avantatges hi ha que sol·licitar-ho per mail latenda@uv.es

Les condicions especials per a aquest col·lectiu són:

  • Descomptes del 15% sobre el PVP en els productes amb marques de la Universitat de València
  • 5% sobre el PVP  en totes les publicacions (15% per a les adquisicions de les biblioteques)
  • Lliura exprés de les comandes (depenent de l'hora podem servir fins i tot el mateix dia - indique aquesta necessitat en els comentaris de la comanda - consultar tarifes)
  • Servei de personalització de productes (consultar els catàlegs de personalització i demanar cotització i terminis de lliurament en latenda@uv.es)

Els/les usuaris/es que realitzen compres amb càrrec a un Centre, Departament, Servei o Fundació vinculada a la Universitat de València necessitaran conèixer les claus i contrasenyes d'aquests, dades que es comuniquen per correu electrònic en el moment en què es donen d'alta com al/la usuari/a de la web. Aquestes dades són úniques per a cada Centre, Departament, Servei o Fundació de la Universitat i poden ser reexpedits sol·licitant-ho en la secció "Recordar contrasenya"

Per a comandes realitzades pels Centres, Serveis, Fundacions i Empreses vinculades a la Universitat de València:

  • Pagament ajornat per transferència: Mitjançant transferència al compte de l'entitat Gestió de Projectes Universitaris, FGUV, SL facilitada per correu electrònic. Aquest pagament serà programat i efectuat pels serveis de comptabilitat de la Universitat una vegada tramitada la factura que li arribarà al Centre, Servei, Departament o Fundació per correu intern. Prement “Confirmar la comanda” aquesta quedarà registrada i finalitzarà el procés de compra.


5.2. PROCÉS DE COMPRA

5.2.1. Registre del/la  usuari/a

Per a procedir a la compra de productes i/o serveis, el/la usuari/a té dues opcions:

Si ja és usuari/a de la Tenda: entrar directament a l'apartat de “el meu compte”, i a continuació, seguir amb el procés de compra.
Si no és usuari/a de la Tenda: registrar-se mitjançant l'apartat “creu un compte”, emplenar el formulari, registrar-se i a continuació seguir amb el procés de compra.

5.2.2. El meu carret de compra

Per a la compra de productes de la web de la Tenda, el/la usuari/a haurà d'afegir el producte que desitja adquirir en “El meu carret de compra”, seguint les indicacions arreplegades en pantalla. En la selecció dels articles, el/la usuari/a haurà d'indicar la quantitat d'unitats que desitja adquirir. Alguns articles es venen per caixes (com el cas de la papereria), per la qual cosa s'adquireixen en la quantitat indicada en els lots. Al llarg del procés de compra, el programa arredonirà la quantitat automàticament.

En tot el procés de compra, el/la usuaria podrà revisar els productes que apareixen en “el meu carret de compra”.

Si el/la usuari/a desitja eliminar algun article, pot fer-ho seleccionant la icona de "paperera" situada al costat de cada línia de la comanda.

5.2.3. Adreces i enviament

En l'apartat "Adreces", el/la usuari/a podrà modificar i indicar l'adreça de lliurament i de facturació, així com afegir els comentaris que considere necessaris.

En l'apartat "Envie", el/la usuari/a podrà triar la manera d'enviament dels productes.

5.2.4. Confirmació de la comanda i Pagament

Una vegada seleccionads els productes, el/la usuari/a haurà de llegir i acceptar les presents Condicions d'Ús i Contractació mitjançant la marcació de la icona corresponent, així com un resum sobre el producte i/o servei.

En l'apartat "Confirmació de la comanda", el/la usuari/a accepta la transacció comercial.

A continuació, en l'apartat “Pagar ara”, el/la 'usuari/a procedirà al pagament del mateix a través dels mitjans de pagament que li apareixeran en la web de la Tenda.

5.2.5. Acceptació de la contractació

A partir de la confirmació de la comanda, el titular del servei enviarà al/la usuari/a un correu electrònic que confirmarà que la comanda s'ha processat, amb les característiques essencials del producte, les condicions generals de contractació i les instruccions per al seguiment del mateix.

Enviament de factura: el/la usuari/a podrà sol·licitar expressament la factura en paper i electrònicament.

5.3. PREU I FORMES DE PAGAMENT

5.3.1. Preu

El preu dels productes i/o serveis serà el que figure en la pàgina web de la Tenda en el moment de la contractació. Els preus dels productes i/o serveis publicats en la web de la Tenda inclouen l'IVA.

Les promocions especials estaran degudament indicades en la web de la Tenda.

Una vegada que accepte les Condicions Generals d'Ús i de Contractació, el/la usuari/a procedirà al pagament a través d'un dels mitjans de pagament oferits pel titular del servei.

5.3.2. Formes de pagament

El pagament del preu dels productes contractats es realitzarà mitjançant targeta o en efectiu si s'opta per recollir la comanda a una de les nostres botigues.

Pagament per targeta: el/la usuari/a introduirà les dades de la seua targeta de crèdit, validarà les dades i visualitzarà la confirmació de la comanda. Recomanem imprimir-ho per a la teua referència ja que inclou el nombre de comanda i les dades de facturació.

5.4. LLIURAMENT I TRANSPORT

5.4.1. Transport

Ordinari
Aquest servei admet un pes de fins a 20 Kg. Contempla dos intents de lliurament a domicili (NOTA: us deixaran un avís amb la finalitat de concertar el següent lliurament).

Perquè pugueu fer el seguiment de la comanda us farem arribar un nombre de guia per a poder consultar la seua última situació o estat registrat l'enviament..

5.4.2. Terminis de lliurament

Posar link a l'apartat on està explicat de forma destacada

Terminis de lliurament: Lliurament garantit 24-48 hores a València Capital i 7 dies hàbils en tota la península.

El lliurament de la comanda s'entendrà realitzada amb l'acceptació de la contractació, és a dir, moment en el qual el Titular del Servei enviarà a l'usuari un correu electrònic de confirmació que la comanda s'ha processat, amb la informació del producte, les condicions generals de contractació i les instruccions per al seguiment del mateix.

En el cas que no es puga complir els terminis de lliurament inicialment previstos pel Titular del servei, aquest comunicarà al/la usuari/a les causes de la demora i un nou termini addicional de lliurament.

Els terminis de lliurament es garanteixen sempre que les comandes siguen registrades abans de les 12:30 hores. Per als admesos amb posterioritat el termini garantit augmentarà en un dia hàbil més.

En els casos en què no estiga tot el material disponible, es lliurarà posteriorment el material que quede pendent.

En cas d'enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, les eventuals retencions duaneres no explicaran a l'efecte del compromís del termini de lliurament.

No es consideraran hàbils els dissabtes, diumenges i festius locals o nacionals.

5.4.3. Despeses de transport (tarifa península i illes)

Zona

Preu (Comandes < 150€)

Preu (Comandes > 150 €)

Zona 1 (València Capital)

6,00 €

0,00 €

Zona 2 (Resta Península)

6,00 €

0,00 €

Altres

Consultar

Consultar
Per a comandes fora del territori nacional, el/la usuari/a haurà de comunicar-ho a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: latenda@uv.es

5.4.4. Disponibilitat

Els productes mostraran la seua disponibilitat, d'acord a aquests criteris:

Amb disponibilitat en tenda - Aquest producte està disponible per a ser arreplegat immediatament en les tendes o servir-ho en 24/ 48 hores fins a la quantitat mostrada. Aquestes referències estan especialment recomanades.
Disponibilitat immediata - Ho tenim en magatzem i podem servir-ho en 24/48 hores encara que no apareguen unitats disponibles.
Disponible - Aquest producte està disponible en la quantitat sol·licitada en el termini aproximat d'una/dues setmana, depenent del proveïdor.
Per encàrrec - Aquest producte està disponible en la quantitat sol·licitada. Es demanarà expressament per a vostè i li confirmarem la data benvolguda de lliurament.
No disponible - Consultar disponibilitat per a confirmar termini de lliurament. Dependrà del proveïdor.

5.5. DEVOLUCIONS

El/la usuari/a podrà exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals següents al lliurament de la comanda.

En la contractació de productes, el termini comença a explicar des de l'endemà al fet que el/la usuari/a reba:

- el producte sol·licitat

- l'últim dels productes sol·licitats, si la comanda es compon de diversos béns lliurats per separat

En la contractació de serveis, el termini comença a explicar des de l'endemà al de la realització de la comanda.

INFORMACIÓ SOBRE EL DESISTIMENT

Dret de desistiment:

Excepte les excepcions legalment establides, tens dret a desistir del present contracte en el termini de 14 dies naturals, des de l'endemà en el qual el/la usuari/a rep el producte sol·licitat, sense necessitat justificació i sense penalització alguna.

Per a poder exercir el dret de desistiment, el/la usuari/a haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic a latenda@uv.es).

Si és per correu postal, fax o correu electrònic podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori:

FORMULARI PER A l'EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

A l'atenció de (indicar venedor/a, nom, adreça completa i, si es disposa d'ells, el seu nombre de fax i la seua adreça de correu electrònic)

(indicar nom del/la usuari/a, amb domicili en…………………. Per la present, li comunique que desistisc del contracte de venda a través del com he adquirit (indicar el ben o servei adquirit) que vaig rebre el (dia, mes i any)

A València, a …de ….2014

Signa

Opció de formulari web: alternativament té l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment a través del nostre lloc web ……………………………… Si recorre a aquesta opció, li comunicarem per correu electrònic la recepció d'aquest desistiment.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seua banda d'aquest dret siga enviada abans que vença el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment del/la usuari/a, li retornarem tots els pagaments realitzats, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seua banda d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la teua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que el/la usuari/a dispose expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l'import final a retornar.

5.6. GARANTIA DE COMPRA

El Titular del Servei garanteix l'accés del/la usuari/a al producte i/o servei segons les instruccions facilitades en el moment de realitzar la compra. El/la usuari/a haurà de fer ús dels mitjans posats a la seua disposició per a l'accés als Productes i/o Serveis adquirits amb la diligència deguda i segons les instruccions d'ús facilitades pel fabricant, per a assegurar la plena efectivitat i aprofitament del mateix.

Si el producte i/o servei lliurat al/la usuari/a fóra diferent del sol·licitat, o si el/la usuari/a no està satisfet amb el producte/servei adquirit, per presentar defectes de qualitat que impedisquen el correcte desenvolupament o la correcta prestació del servei contractat, podrà sol·licitar la seua substitució sense cost algun.

En tal cas, el/la usuari/a haurà d'informar al Titular del Servei de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça latenda@uv.es, sent necessària la presentació del justificant de la compra.

Una vegada realitzades les comprovacions pertinents, el Titular del Servei reemplaçarà el producte i/o servei, en un termini raonable i evitant, en tot cas, majors inconvenients per al/la usuari/a.

No obstant açò, si sorgira la impossibilitat de lliurar el producte i/o prestar el servei contractat per causes imputables a la Tenda, en la major brevetat possible, es reemborsarà íntegrament les quantitats pagades, a través del mateix mitjà de pagament en el qual es va realitzar la compra.

La garantia del Titular del Servei no inclou les deficiències generades per negligències, ús, manipulacions indegudes del producte i/o servei per el/la usuari/a.

En el cas que els productes i/o serveis oferits pel Titular del Servei siguen de tercers, tindran la garantia que en cada cas oferisca el/la prestador/a dels mateixos. No obstant l'anterior, aquesta garantia serà gestionada pel Titular del Servei, de manera que el/la usuari/a haurà d'informar-li de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça latenda@uv.es.6. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

6.1. Exclusions Generals

L'accés del/la usuari/a a la pàgina web no implica per al titular de la mateixa l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon al/la usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El Titular del Servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o maquinari dels equips informàtics amb els quals accedisquen els/les usuaris/es a la pàgina web.

El Titular del Servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en el/la usuari/a que siguen conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

6.2. Responsabilitats sobre els enllaços i continguts de recursos externs

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten al/la usuari/a accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, llocs enllaçats). En aquests casos, el Titular del Servei, només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la ilicitud. En el cas que el/la usuari/a considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho al Titular del Servei, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Titular del Servei amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts pel titular del mateix.

El Titular del Servei no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualización, indisponibilidad, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no li siga directament imputable.

7. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació General de la Universitat de València, o de tercers, sense que puguen entendre's cedits al/la usuari/a cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos

L'accés a la pàgina web no atorga als/les usuaris/es dret, ni titularitat alguna sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de la Fundació General de la Universitat de València o de tercers, sense que puga entendre's que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre els mateixos.

8. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Els serveis oferits en la pàgina web es dirigeixen, exclusivament, a persones majors d'edat.

El/la usuari/a, en accedir i registrar-se en la pàgina web manifesta i garanteix que té l'edat legal suficient per a formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacta, veraç i actualitzada.

El/la usuari/a es compromet a utilitzar la pàgina web, i tot el seu contingut i serveis, conforme a l'establit en la Llei, els estatuts del Titular del Servei la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de tercers i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

El Titular del Servei no respondrà davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que puga venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de el/la usuari/a de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE CLÀUSULES

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fora(en) considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicación no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals.

El no exercici o execució per part del Titular del Serviciode qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seua banda.

10. JURISDICCIÓ COMPETENT

En el supòsit de qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se respecte de les presents Condicions Generals d'Ús i Contractació, les parts es podran sotmetre als jutjats i tribunals del domicili del titular del Servei, llevat que legalment s'establisca el contrari.

Condicions contraCtació reservEs Centre Cultural La Nau

Politica privadesa La Tenda ReservEs Centre Cultural La Nau