-----------------------------------------------------------------------------
AVÍS INFORMATIU DE LA NORMATIVA APLICABLE A les BOSSES DE PLÀSTIC EN LA TENDA

Li informem que ha entrat en vigor el Reial decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic, pel qual a partir de l'1 de juliol de 2018 s'exigeix el cobrament de les bosses de plàstic

Les tarifes aplicables són les següents:

- Borses d'espessor inferior a 15 micres destinades a usos diferents als enumerats en la definició de borses molt lleugeres de l'article 3 d): 5 cèntims d'euro/borsa.

- Borses d'espessor comprès entre les 15 i les 49 micres: 15 cèntims d'euro/bossa.

- Borses d'espessor igual o superior a les 50 micres: 15 cèntims d'euro/bossa.

- Borses d'espessor igual o superior a 50 micres, amb contingut igual o superior a 50% de plàstic reciclat però inferior al 70%: 10 cèntims d'euros/ bossa.
------------------------------------------------------------------------------